Терминалы описание

GALILEOSKY 3G V 5.1

GALILEOSKY BASE BLOCK

GALILEOSKY V 5.0

GALILEOSKY V 4.0